Hanuman Chalisa in Tamil (ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா)

Hanuman Chalisa in Tamil (ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா)

Hanuman Chalisa in Tamil (ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா)

Hanuman Chalisa in Tamil Audio mp3

ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா

  || தோஹா ||

 • ஸ்ரீ குரு சரண் சரோஜ் ராஜ் நிஸ்மான் முகூர் சுதாரி।
  பெர்னாவ் ரகுபார் பிமலயாஷ் ஜோ தயக் பாலாச்சாரி॥
 • சுமிரு பவன் குமார்।
  பந்து புதி வித்யா தேஹு மோஹி ஹர்ஹு காலேஷ் பிகார்॥

 • || படுக்கை ||

 • ஜெய் ஹனுமான் ஞான குணா சாகர்
  ஜெய் கபிஷ் திஹு லோக் அம்பலப்படுத்தப்பட்டது ||1||
 • ராம்தூட் அதுல்ட் பால்தாம்
  அஞ்சனி மகன் பபன்சுத் நாமா ||2||
 • மகாபீர் விக்ரம் பஜ்ரங்கி
  கும்தி நிபார் சுமதி கி சங்கி ||3||
 • காஞ்சன் பரன் பீராஜ் சுபேஹா
  கனன் குண்டல் மல்நட் கெய்ஷா ||4||
 • ஹத்பஜ்ரா – தவா பிராஜாய்
  காந்தே முன்ஜ் ஜானெபு அலங்கரிக்கப்பட்ட ||5||
 • சங்கர் சுபன் கேசரி நந்தன்
  தேஜ் பிரதாப் மகாஜக் பந்தன் ||6||
 • கற்றல் குணங்கள் மிகவும் புத்திசாலி
  ராம் அதுூருக்கு வேலை செய்வார் ||7||
 • பிரபு சரித்ரா சுனிபே கி ராசியா
  ராம்லகன் சீதா மன பாசியா ||8||
 • சியாஹி திக்கா நுட்பமான வடிவம்
  ஜராபா பேய் வடிவமாக ||9||
 • பீமா ரூப்தாரி அசுர அழிவு
  வேலை செய்யும் ராமச்சந்திரா ||10||
 • சஞ்சீவானி லகன் ஜிஜயே
  ஸ்ரீ ரகுபீர் ஹர்ஷி உரலை ||11||
 • ரகுபதி கான்ஹி கி பாங்கி ஹை
  நீங்கள் மாம் பிரியா பாரதி சம் பாஜி ||12||
 • சஹாஸ் பதான் தும்ஹாரோ யேசக்பாய்
  காஹி ஸ்ரீபதி காந்த லக்பாய் ||13||
 • சங்கடிக் பிராமி முனிஷா
  நாரத ஷரத்துடன் அஹிசா ||14||
 • யமா குபேரா திக்பால் ஜஹான் தே
  கவிஞர் கோபிட் காஹி சகா சாங் தே ||15||
 • நீங்கள் தவறு செய்தீர்கள்
  ராம் மிலே ராஜ்பாத் தின்ஹா ​​||16||
 • உங்கள் மந்திரம்
  லங்கேஷ்வருக்கு பயந்து உலகம் முழுவதும் தெரிந்தது ||17||
 • யுக சஹஸ்ரா யோஜனா பர் வாணு
  லிலியோ தாஹி இனிப்பு பழ ஜானு ||18||
 • பகவான் முத்ரிகா மெலி முகி மஹி
  ஜலாதி வியக்க வைக்கும் நஹியை மீறிவிட்டார் ||19||
 • அணுக முடியாத உலகை யார் வெல்வார்கள்
  சுகம் அனுக்ரஹ தும்ஹாரே ததே ||20||
 • ராம் டாரே து ரக்பரே
  ஹாட் நா அனா பினு பிசாரே ||21||
 • எல்லா மகிழ்ச்சியும் உங்கள் அடைக்கலம்
  என்னைப் பாதுகாப்பவராக பாதுகாக்க வேண்டாம் ||22||
 • உங்கள் மகிமை உங்களுடையது
  மூன்று பேரும் ஹாங்க் ||23||
 • பேய் காட்டேரி இல்லை
  மகாபிரின் வேலை பெயர் சுனாபாய் ||24||
 • நாசாய் ராக் ஹராய் சப் பீரா
  ஜபத் நடனார் ஹம்மாத்ரா பீரா ||25||
 • சங்கத் சே ஹனுமான் சுத்பாய்
  மன ஒழுங்கு, இது கவனத்தை ஈர்க்கிறது ||26||
 • எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ராம் ஒரு சந்நியாசி மன்னர்
  வைக்கோல் நீங்கள் மொத்த சஜ்ஜா ||27||
 • எந்த இன்பம் வந்தாலும்
  தாசு அமித் வாழ்க்கையின் பலனைப் பெறுவார் ||28||
 • நான்கு வருட வருத்தம் உங்களுடையது
  பார்சிதா ஜகத் உஜியாரா ||29||
 • நீங்கள் துறவியை கவனித்துக்கொள்கிறீர்கள்
  அசுர நிகந்தன் ராம் துலாரே ||30||
 • அஷ்டசிதி நாப் நிதியத்தின் நன்கொடையாளர்.
  பார் தின் ஜானகி மாதாவாக ||31||
 • ராம் ராசன் தும்ஹாரா டைஸ்
  ரகுபதியின் சாத் சே தாக் ||32||
 • நீங்கள் பஜன் ராம்கோ பவாய்
  ஜனம் ஜனம் பிஸ்ராபாயின் சோகம் ||33||
 • ரகுபார் பூஜை
  ஜஹாங் ஜான்மா ஹரிபக்த காசி ||34||
 • கடவுள் கவலைப்படவில்லை
  ஹனுமத் சீ சர்வ சுக் கர்ஜி ||35||
 • நெருக்கடி தவிர்க்கப்பட்டது
  ஜோ சுமிராய் ஹனுமத் பால் பீரா ||36||
 • ஜெய் ஜெய் ஜெய் அனுமன் கோசாய்
  குருதேவைப் போல என்னை ஆசீர்வதியுங்கள் ||37||
 • ஓஹோ, அதை நூறு முறை படியுங்கள்
  சுத்தி பந்தி மஹா சுக் ஹோய் ||38||
 • ஜோ அல்லது பேட் பவாய் அனுமன் சாலிசா
  ஹோய் சித்தி சாகி க ur ரிஷா ||39||
 • துளசிதாஸ் சதா ஹரி சேர
  கீஜாய் நாத் ஹிருததா மஹ தேரா ||40||

 • || தோஹா ||


 • பவந தநய ஸந்கட ஹரண - மந்கள மூரதி ரூப்
  ராம லகந ஸீதா ஸஹித ஹ்ருதய பஸஹு ஸுரபூப்
 • ஸியாவர ராமசந்த்ரகீ சய பவநஸுத ஹநுமாநகீ சய போலோ பாயீ ஸப ஸந்தநகீ சய