Showing posts with label Hanuman Chalisa in Tamil. Show all posts
Showing posts with label Hanuman Chalisa in Tamil. Show all posts

Hanuman Chalisa in Tamil (ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா)

Hanuman Chalisa in Tamil (ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா)

Hanuman Chalisa in Tamil (ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா)

Hanuman Chalisa in Tamil Audio mp3

ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா

  || தோஹா ||

 • ஸ்ரீ குரு சரண் சரோஜ் ராஜ் நிஸ்மான் முகூர் சுதாரி।
  பெர்னாவ் ரகுபார் பிமலயாஷ் ஜோ தயக் பாலாச்சாரி॥
 • சுமிரு பவன் குமார்।
  பந்து புதி வித்யா தேஹு மோஹி ஹர்ஹு காலேஷ் பிகார்॥

 • || படுக்கை ||

 • ஜெய் ஹனுமான் ஞான குணா சாகர்
  ஜெய் கபிஷ் திஹு லோக் அம்பலப்படுத்தப்பட்டது ||1||
 • ராம்தூட் அதுல்ட் பால்தாம்
  அஞ்சனி மகன் பபன்சுத் நாமா ||2||
 • மகாபீர் விக்ரம் பஜ்ரங்கி
  கும்தி நிபார் சுமதி கி சங்கி ||3||
 • காஞ்சன் பரன் பீராஜ் சுபேஹா
  கனன் குண்டல் மல்நட் கெய்ஷா ||4||
 • ஹத்பஜ்ரா – தவா பிராஜாய்
  காந்தே முன்ஜ் ஜானெபு அலங்கரிக்கப்பட்ட ||5||
 • சங்கர் சுபன் கேசரி நந்தன்
  தேஜ் பிரதாப் மகாஜக் பந்தன் ||6||
 • கற்றல் குணங்கள் மிகவும் புத்திசாலி
  ராம் அதுூருக்கு வேலை செய்வார் ||7||
 • பிரபு சரித்ரா சுனிபே கி ராசியா
  ராம்லகன் சீதா மன பாசியா ||8||
 • சியாஹி திக்கா நுட்பமான வடிவம்
  ஜராபா பேய் வடிவமாக ||9||
 • பீமா ரூப்தாரி அசுர அழிவு
  வேலை செய்யும் ராமச்சந்திரா ||10||
 • சஞ்சீவானி லகன் ஜிஜயே
  ஸ்ரீ ரகுபீர் ஹர்ஷி உரலை ||11||
 • ரகுபதி கான்ஹி கி பாங்கி ஹை
  நீங்கள் மாம் பிரியா பாரதி சம் பாஜி ||12||
 • சஹாஸ் பதான் தும்ஹாரோ யேசக்பாய்
  காஹி ஸ்ரீபதி காந்த லக்பாய் ||13||
 • சங்கடிக் பிராமி முனிஷா
  நாரத ஷரத்துடன் அஹிசா ||14||
 • யமா குபேரா திக்பால் ஜஹான் தே
  கவிஞர் கோபிட் காஹி சகா சாங் தே ||15||
 • நீங்கள் தவறு செய்தீர்கள்
  ராம் மிலே ராஜ்பாத் தின்ஹா ​​||16||
 • உங்கள் மந்திரம்
  லங்கேஷ்வருக்கு பயந்து உலகம் முழுவதும் தெரிந்தது ||17||
 • யுக சஹஸ்ரா யோஜனா பர் வாணு
  லிலியோ தாஹி இனிப்பு பழ ஜானு ||18||
 • பகவான் முத்ரிகா மெலி முகி மஹி
  ஜலாதி வியக்க வைக்கும் நஹியை மீறிவிட்டார் ||19||
 • அணுக முடியாத உலகை யார் வெல்வார்கள்
  சுகம் அனுக்ரஹ தும்ஹாரே ததே ||20||
 • ராம் டாரே து ரக்பரே
  ஹாட் நா அனா பினு பிசாரே ||21||
 • எல்லா மகிழ்ச்சியும் உங்கள் அடைக்கலம்
  என்னைப் பாதுகாப்பவராக பாதுகாக்க வேண்டாம் ||22||
 • உங்கள் மகிமை உங்களுடையது
  மூன்று பேரும் ஹாங்க் ||23||
 • பேய் காட்டேரி இல்லை
  மகாபிரின் வேலை பெயர் சுனாபாய் ||24||
 • நாசாய் ராக் ஹராய் சப் பீரா
  ஜபத் நடனார் ஹம்மாத்ரா பீரா ||25||
 • சங்கத் சே ஹனுமான் சுத்பாய்
  மன ஒழுங்கு, இது கவனத்தை ஈர்க்கிறது ||26||
 • எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ராம் ஒரு சந்நியாசி மன்னர்
  வைக்கோல் நீங்கள் மொத்த சஜ்ஜா ||27||
 • எந்த இன்பம் வந்தாலும்
  தாசு அமித் வாழ்க்கையின் பலனைப் பெறுவார் ||28||
 • நான்கு வருட வருத்தம் உங்களுடையது
  பார்சிதா ஜகத் உஜியாரா ||29||
 • நீங்கள் துறவியை கவனித்துக்கொள்கிறீர்கள்
  அசுர நிகந்தன் ராம் துலாரே ||30||
 • அஷ்டசிதி நாப் நிதியத்தின் நன்கொடையாளர்.
  பார் தின் ஜானகி மாதாவாக ||31||
 • ராம் ராசன் தும்ஹாரா டைஸ்
  ரகுபதியின் சாத் சே தாக் ||32||
 • நீங்கள் பஜன் ராம்கோ பவாய்
  ஜனம் ஜனம் பிஸ்ராபாயின் சோகம் ||33||
 • ரகுபார் பூஜை
  ஜஹாங் ஜான்மா ஹரிபக்த காசி ||34||
 • கடவுள் கவலைப்படவில்லை
  ஹனுமத் சீ சர்வ சுக் கர்ஜி ||35||
 • நெருக்கடி தவிர்க்கப்பட்டது
  ஜோ சுமிராய் ஹனுமத் பால் பீரா ||36||
 • ஜெய் ஜெய் ஜெய் அனுமன் கோசாய்
  குருதேவைப் போல என்னை ஆசீர்வதியுங்கள் ||37||
 • ஓஹோ, அதை நூறு முறை படியுங்கள்
  சுத்தி பந்தி மஹா சுக் ஹோய் ||38||
 • ஜோ அல்லது பேட் பவாய் அனுமன் சாலிசா
  ஹோய் சித்தி சாகி க ur ரிஷா ||39||
 • துளசிதாஸ் சதா ஹரி சேர
  கீஜாய் நாத் ஹிருததா மஹ தேரா ||40||

 • || தோஹா ||


 • பவந தநய ஸந்கட ஹரண - மந்கள மூரதி ரூப்
  ராம லகந ஸீதா ஸஹித ஹ்ருதய பஸஹு ஸுரபூப்
 • ஸியாவர ராமசந்த்ரகீ சய பவநஸுத ஹநுமாநகீ சய போலோ பாயீ ஸப ஸந்தநகீ சய